We create your image

Privacybeleid

StudioBaron
gevestigd te:
Maarten Lutherweg 126
1185 AS Amstelveen
Nederland

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens:
Maarten Lutherweg 126
1185 AS Amstelveen
Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)62 250 42 99
David Baron is de Functionaris Gegevensbescherming van StudioBaron en is te bereiken via info@studiobaron.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
StudioBaron verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer(s) (indien er sprake is van betalingstransacties tussen u en StudioBaron)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben bewaard, neem dan contact met ons op via info@studiobaron.nl, zodat eventueel verwerkte gegevens onmiddellijk kunnen worden verwijderd.

StudioBaron verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Voor het verwerken van uw betaling
– Voor het versturen van nieuwsbrieven en/of reclamefolders
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening
– Om onze diensten te kunnen leveren

StudioBaron bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bewaartermijn: Zolang er diensten worden geleverd aan de persoon van wie de persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er betalingsverkeer is tussen StudioBaron en de persoon van wie de persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er (betalings)verplichtingen bestaan tussen StudioBaron en de persoon van wie de persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang het bewaren van persoonsgegevens gewenst is door de persoon van wie persoonsgegevens zijn verwerkt. Indien het bewaren van uw persoonsgegevens niet langer wenselijk is, kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen om uw persoonsgegevens uit onze database te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

StudioBaron verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

StudioBaron gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.
Bij bezoek aan deze website worden cookies geplaatst door de volgende derde partijen:
Google (gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots, ten behoeve van het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Facebook (voor relevante advertentiecampagnes en het bijhouden van conversies, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Doubleclick (voor relevante advertentiecampagnes en het bijhouden van conversies)
Youtube (voor het afspelen van ingesloten video’s)

Voor meer informatie en een gedetailleerde lijst van cookies, zie ons Cookiebeleid (pagina in het Engels).

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden ingediend bij StudioBaron. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking schriftelijk in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het volgende e-mailadres: info@studiobaron.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek en uiterlijk binnen vier weken.

StudioBaron wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

StudioBaron doet haar uiterste best om persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail: info@studiobaron.nl.